Pěstitelská pálenice

Pěstitelská pálenice vyrábějí ovocné destiláty pro pěstitele. Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti. Vyrábět líh v pěstitelské pálenici lze pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství.

Proces výroby lihu v pěstitelské pálenici se nazývá Pěstitelské pálení. Pěstitelské pálení je služba, v rámci které pěstitelská palírna vypálí z ovoce drobných pěstitelů ovocný destilát. Destilát vyrobený touto cestou je podle českých zákonů zvýhodněný tím, že je na něj uvalena oproti ostatním druhům alkoholu pouze poloviční spotřební daň. Množství pálenky, které si může pěstitel nechat vypálit v pěstitelské palírně, je ovšem omezeno na 60 litrů 50% pálenky na domácnost.

Schéma pěstitelské pálenice

Postup v nových pálenicích se dnes prakticky všude stejný. Prvním krokem je natažení kvasu za pomocí vývěvy do předlohové nádrže. Z této nádrže pak putuje kvas do destilačního kotle.
Předlohová nádrž je zde z důvodů úspory energie. Slouží pro ohřívání druhé várky kvasu odpadním teplem z destilačního kotle.
Proces destilace se následně sestává s typických kroků odstranění úkopu, jímání jádra, odstranění dokapu.
Destilací je pří tom myšlen proces, při kterém je kvas zahříván, rektifikací zesilován a v chladiči ukončen jímáním kondenzovaných alkoholových pár.
Pro činnosti pálenice jsou také důležité v dnešní době dvě komponenty. Nádrž na úkap a dokap, v které je uchováván nevhodný výsledek destilace (likviduje se za přítomnosti celní správy). Druhou je pak lihové měřidlo, které slouží jako tachometr vaší práce.
Výsledek, který proteče měřidlem je následně ředěn dle vašich požadavků dle potřebných tabulek.

Lihové měřidlo

Destilace

Destilace je čisticí operace, při níž se oddělují dvě nebo více kapalin, které se liší těkavostí. Při zahřátí dvousložkové směsi (nástřiku) na teplotu varu přechází do plynné fáze směs bohatší na těkavější složku. Kondenzací plynné fáze v tepelném výměníku se získá kapalina (destilát) s větším podílem těkavější složky než v původní kapalné směsi. Zbylá kapalná fáze je naopak obohacena o méně těkavou složku a nazývá se destilační zbytek.

Naše pálenice využívá moderní technologii rektifikace

Pěstitelská pálenice

Rektifikace

Dochází při ní k účinnějšímu rozdělení směsi kapalin než při destilaci. Rektifikaci si lze představit jako sériové zapojení mnoha jednotlivých destilačních stupňů nad sebou. Těkavější složky se v rektifikační koloně odpařují na více místech a méně těkavé na více místech kondenzují. Teplota na dně kolony, v tzv. ochuzovací části (pod nástřikem), je maximální, protože je zde látka s vysokým bodem varu. Naproti tomu teplota v hlavě kolony, v tzv. obohacovací části (nad nástřikem), je minimální, neboť se zde nachází látka s nízkým bodem varu.

Rektifikační nástavba
Top