Tabulka ředění alkoholu

Návrat

Kalkulačku na ředění alkoholu máme dostupnou zde stejně tak tabulku ředění alkoholu. Díky vašim dotazům jsem ale zjistil, že není vždy jasná.

V horní části tabulky je okénko do kterého v prvním kroce zadání počet litrů pro jaký chcete mít tabulku ředění k dispozici.

Po zadání hodnoty se přepočtou všechny hodnoty ředění daného obsahu.

Pro naše účely uvažujme příklad se scénářem, že lihoměrem naměříme 65 a chceme se dostat na 37,5.

Na vodorovné ose je naměřená hodnota lihovosti lihoměrem. Pro naše účely tedy 65. Na svislé ose si najdeme hodnotu 37,5. Průsečíkem obou řádku je poté množství vody, kterou je potřeba do destilátu přimíchat, abychom dosáhli požadované lihovosti.

2020-04-11

Tabulka ředění alkoholu
Top